دانشکده در رسانه ها

تبلیغات

چهارشنبه سوری 1401
روز بزرگداشت شهدا 1401
روز جهانی کلیه 1401
روز درختکاری 1401
فرزندآوری و جمعیت 2
روز جوان 1401
فرزندآوری و جمعیت

 

رئیس دانشکده علوم پزشکی سیرجان در حکمی عباس پور پسندی را به عنوان مشاور امور اجرایی، دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی سیرجان منصوب کرد.

 

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی سیرجان، دکتر سید علی رضوی‌نسب، رئیس دانشکده علوم پزشکی سیرجان  طی حکمی عباس پورپسندی را به سمت «مشاور امور اجرایی، دانشجویی و فرهنگی» این دانشکده منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:

احتراما، نظر به تعهد، تجارب و شایستگی جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان مشاور اینجانب در امور اجرایی، دانشجویی و فرهنگی منصوب می گردید. انتظار می رود با توجه به اهمیت جایگاه مذکور حداکثر تلاش خود را جهت بررسی نیاز ها و رفع آنها با همکاری و هماهنگی با سایر واحدها بکار گرفته و در انجام امور محوله جهت نیل به اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و دولت فساد ستیز و عدالت محور طبق موازین شرعی و قانونی پیروز و سربلند باشید.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما