دانشکده در رسانه ها

تبلیغات

روز بزرگداشت رودکی 1401
جوانی جمعیت 3
روز پژوهش 1401
جوانی جمعیت2
ایام فاطمیه 1401
روز حسابدار 1401
روز پرستار 1401
با ابلاغ رئیس دانشکده علوم پزشکی سیرجان:  سرپرست جدید مدیریت غذا و دارو دانشکده منصوب شد

با ابلاغ رئیس دانشکده علوم پزشکی سیرجان: سرپرست جدید مدیریت غذا و دارو دانشکده منصوب شد

    رئیس دانشکده علوم پزشکی سیرجان در حکمی دکتر احمدرضا سلطانی پور را با حفظ سمت
مشاور امور اجرایی، دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی سیرجان منصوب شد

مشاور امور اجرایی، دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی سیرجان منصوب شد

  رئیس دانشکده علوم پزشکی سیرجان در حکمی عباس پور پسندی را به عنوان مشاور امور اجرایی، دا
در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری انجام شد:

در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری انجام شد:

   تجلیل از پژوهشگران برتر دانشکده علوم پزشکی سیرجان

اخبار

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما