آخرین اخبار سایت

شورای اطلاع رسانی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان با حضور اعضا و صاحب نظران عضو تشکیل شد.

 

به گزارش وبدای سیرجان، رئیس دانشکده علوم پزشکی سیرجان با تاکید بر استفاده به موقع و صحیح از شیوه های اطلاع رسانی درون و برون سازمانی گفت: نحوه اطلاع رسانی خدمات، تعامل با رسانه و پاسخگویی به افکار عمومی، همواره مدنظر مدیران دانشکده علوم پزشکی سیرجان بوده و البته شیوه های اطلاع رسانی به موقع، بادقت و همراه با درنظر گرفتن صرفه جویی لازم از اهمیتی ویژه ای در این رابطه برخوردار است.

 

دکتر غلامعباس محمدی افزود: بر اطلاع رسانی پیرامون آشنایی با سامانه های ارتباط مردمی و دریافت شکایات که در وزارت بهداشت و به طبع آن دانشگاه های علوم پزشکی فعال است تاکید داریم و معتقدیم در حوزه بهداشت و درمان نیاز به ارتباط با مردم، دریافت نظرات ایشان و پاسخگویی همه جانبه وجود دارد که البته تا کنون با تمام تلاش انجام شده است.

 

در ادامه این جلسه اعضای حاضر به بیان دیدگاه ها و نظرات خود در رابطه با موضوعات و شیوه های اطلاع رسانی دانشکده و لزوم ابزارهای اطلاع رسانی پرداختند.

 

همچنین در پایان این جلسه به دلیل تقارن برگزاری شورای اطلاع رسانی با هفته روابط عمومی و ارتباطات، از رابطین و مسئولین روابط عمومی واحدهای تابعه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان تجلیل شد.

 

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما