دانشکده در رسانه ها

تبلیغات

روز بزرگداشت رودکی 1401
جوانی جمعیت 3
روز پژوهش 1401
جوانی جمعیت2
ایام فاطمیه 1401
روز حسابدار 1401
روز پرستار 1401

برپایی میز خدمت در ستاد دانشکده به مناسبت هفته بسیج 1401

 

29 آبان 1401

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما