دانشکده در رسانه ها

رحلت امام 1402
روز جهانی بدون دخانیات 1402
ولادت امام رضا(ع) 1402

احکام صادر شده در دانشکده علوم پزشکی به شرح زیر می‌باشد

انتصابات جدید در دانشکده علوم پزشکی سیرجان
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان؛ طی احکامی جداگانه افراد زیر منصوب شدند.

 


دکتر محمودرضا مسعودی در سمت معاون دانشجویی و فرهنگی، آموزشی و تحقیقات دانشکده ابقا شد. ( تاریخ ابلاغ: سه شنبه 3 آبان 1401)

 


مهدی باسفهرجانی در سمت رییس دفتر حوزه ریاست و مدیر روابط‌ عمومی دانشکده ابقا شد.( تاریخ ابلاغ: سه شنبه 3 آبان 1401)

 


علی زیدآبادی مدیر بیمارستان امام رضا (علیه‌السلام) سیرجان با حفظ سمت به عنوان مشاور رییس دانشکده و دبیر هیات امنا منصوب شد .( تاریخ ابلاغ: سه شنبه 3 آبان 1401)

 


دکتر محمد قاسم زاده به عنوان معاون جدید توسعه مدیریت و منابع این دانشکده منصوب شد.این سمت پیش از وی در اختیار دکتر موسی نصرا... پور بود.( تاریخ ابلاغ: شنبه 21 آبان 1401)

 


دکتر حسن نصرا... پور به عنوان معاون جدید درمان این دانشکده منصوب شد.این سمت پیش از وی در اختیار دکتر غلامرضا جهانشاهی بود.( تاریخ ابلاغ: شنبه 21 آبان 1401)

 


دکتر محمد موقری پور به عنوان معاون بهداشتی این دانشکده ابقا شد.( تاریخ ابلاغ: شنبه 21 آبان 1401)

 


دکتر محمد بختیاری به عنوان رییس جدید بیمارستان امام رضا (علیه السّلام) سیرجان منصوب شد.این سمت پیش از وی در اختیار دکتر محمد قاسم زاده بود.( تاریخ ابلاغ: شنبه 21 آبان 1401)

 


خانم ملیحه عربی با حفظ سمت، به عنوان مدیر جدید امور مالی این دانشکده منصوب شد.این سمت پیش از وی در اختیار آقای احمد یاراحمدی بود.

 


دکتر سید محمد رضوی نسب به عنوان مدیر غذا و دارو این دانشکده ابقا شد.( تاریخ ابلاغ: شنبه 21 آبان 1401)

 


دکتر علی افشاری زاده به عنوان مشاور جدید رییس دانشکده در امور درمان منصوب شد.( تاریخ ابلاغ: شنبه 21 آبان 1401)

 

 

عیسی نژاد منساری با حفظ سمت (مدیریت پشتیبانی ستاد دانشکده) به عنوان مدیر داخلی بیمارستان امام رضا (علیه السّلام) سیرجان منصوب شد.(تاریخ ابلاغ: شنبه 28 آبان 1401)

 

 

محمدرضا زیدآبادی به عنوان مدیر جدید آموزش معاونت آموزشی منصوب شد.

 

 

دکتر علی آذری به عنوان مدیر فناوری و تحقیقات معاونت آموزشی منصوب شد.

 

 

مجید اباذرنژاد به عنوان سرپرست جدید اداره امور عمرانی و منابع فیزیکی این دانشکده منصوب شد.


برای این همکاران محترم آروزی سلامتی و توفیق خدمت داریم.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما