دانشکده در رسانه ها

تبلیغات

روز بزرگداشت رودکی 1401
جوانی جمعیت 3
روز پژوهش 1401
جوانی جمعیت2
ایام فاطمیه 1401
روز حسابدار 1401
روز پرستار 1401

دیدار سرهنگ امیرسبتکی و هیات همراه با دکتر رضوی نسب

 

دیدار سرهنگ امیرسبتکی، فرمانده و هیأت همراه از جمله معاون اجتماعی و رییس بهداری نیروی انتظامی شهرستان با دکتر رضوی نسب رییس دانشکده علوم پزشکی سیرجان - دوشنبه 7 آذر 1401

 

 

 

 

 

 

 

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما