دانشکده در رسانه ها

تبلیغات

روز بزرگداشت رودکی 1401
جوانی جمعیت 3
روز پژوهش 1401
جوانی جمعیت2
ایام فاطمیه 1401
روز حسابدار 1401
روز پرستار 1401

نمایندگان سازمان پزشکان بدون مرز از مجموعه های دانشکده علوم پزشکی سیرجان بازدید کردند.

نمایندگان سازمان پزشکان بدون مرز در سیرجان

 

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی سیرجان؛ مهندس مهدلو ترکمانی مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان به همراه نمایندگان سازمان پزشکان بدون مرز در جمهوری اسلامی ایران با حضور در سیرجان از مجموعه های این دانشکده بازدید کردند.

 

در این بازدید که دکتر رضوی نسب، سرپرست به همراه دکتر موقری پور معاون بهداشتی و دکتر نصرالله پور معاون توسعه مدیریت و منابع نیز حضور داشتند، امکانات مجموعه های دانشکده علوم پزشکی سیرجان به منظور رسیدگی به امور لجستیکی و پزشکی پروژه msf  در استان کرمان بررسی شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما