دانشکده در رسانه ها

تبلیغات

روز بزرگداشت رودکی 1401
جوانی جمعیت 3
روز پژوهش 1401
جوانی جمعیت2
ایام فاطمیه 1401
روز حسابدار 1401
روز پرستار 1401

با تخصیص اعتباری بالغ بر۵۵۰ میلیارد ریال به پروژه های عمرانی حوزه سلامت سیرجان موافقت شد.

در جلسه ای با مدیرکل منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت تصویب شد:

تخصیص اعتبار 550 میلیارد ریالی برای پروژه های عمرانی حوزه سلامت سیرجان

 

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان؛ امروز یکشنبه 8 آبان 1401 جلسه ای در دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با حضور خانم دکتر جهانبانی معاون فنی مدیر کل منابع فیزیکی وزارت بهداشت برگزار شد.

 

این جلسه در خصوص پروژه های عمرانی مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت روستایی با حضور دکتر نصرالله پور معاون توسعه مدیریت و منابع، دکتر موقری پور معاون بهداشتی، خانم عربی مدیر بودجه و مهندس شکوریان سرپرست دفتر فنی دانشکده علوم پزشکی سیرجان در خصوص جذب اعتبارات لازم جهت احداث و تکمیل پروژه های بهداشتی سیرجان برگزار شد و دکتر نصرالله پور در این رابطه گفت: با پیگیری های انجام شده و مساعدت آقای مهندس ساکی مدیرکل منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت، با تخصیص اعتباری بالغ بر۵۵۰ میلیارد ریال به پروژه های مذکور در شهرستان سیرجان موافقت شد که با امید به پروردگار متعال با شروع و بهره برداری از این پروژه ها، تحول عظیمی در حوزه سلامت و پروژه های بهداشتی شهرستان اتفاق خواهد افتاد.

 

 

 

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما