دانشکده در رسانه ها

تبلیغات

روز بزرگداشت رودکی 1401
جوانی جمعیت 3
روز پژوهش 1401
جوانی جمعیت2
ایام فاطمیه 1401
روز حسابدار 1401
روز پرستار 1401

دکتر محمدی رییس دانشکده علوم پزشکی سیرجان: رشته دکترای پزشکی عمومی در سیرجان ارائه شد.

دکتر غلامعباس محمدی رییس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان از اضافه شدن رشته دکترای پزشکی عمومی به رشته های قابل تحصیل در این دانشکده خبر داد و افزود: با تلاش معاونین و تمامی همکاران پرتلاش آموزشی و بالینی محترم، پس از دو مرحله بازدید بازرسان وزارتخانه از امکانات دانشکده سیرجان و برطرف کردن نواقص، سرانجام موضوع راه اندازی این رشته در جلسه 19 تیر 1400 شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی در وزارت متبوع مطرح و پس از تائید توانایی دانشکده سیرجان در ارائه خدمات مربوط به رشته دکترای پزشکی عمومی مقرر شد پس از عقد تفاهم نامه ای با دانشگاه علوم پزشکی کرمان، امسال و سال آینده 20 نفر دانشجو جهت گذراندن دوره علوم پایه پزشکی در این دانشکده پذیرش شوند.

 

وی گفت: ادامه مقاطع بعد از علوم پایه و  همچنین پذیرش در سال های بعد از ۱۴۰۱ منوط به تأیید دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی و تصمیم گیری مجدد در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی وزارت خواهد بود.

 

دکتر محمدی افزود: به خاطر این اتفاق نیک از معاونین محترم و تمامی همکارانم در معاونت های این دانشکده و بیمارستان امام رضا (علیه السلام) سپاسگزاری می نمایم و اطمینان دارم که با تلاش اعضای محترم هیئت علمی پایه و بالینی پذیرش دانشجو در دانشکده سیرجان تداوم خواهد یافت. در ضمن جا دارد از معاون محترم آموزشی وزارت، جناب آقای دکتر حقدوست، ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی کرمان، جناب آقای دکتر رشیدی نژاد، معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، جناب آقای دکتر ملک پور، روسا و معاونین محترم آموزشی دانشگاه های کلان منطقه هشت و هیئت محترم بازدید کننده که با راهنمایی ها و موافقت خود این امر مهم را امکان پذیر نمودند سپاسگزاری نمایم.

 

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما