دانشکده در رسانه ها

رحلت امام 1402
روز جهانی بدون دخانیات 1402
ولادت امام رضا(ع) 1402

جلسه هیأت امنای مشترک دانشگاه علوم پزشکی کرمان و دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان برگزار شد

این جلسه در تاریخ ۸ خرداد ۱۴۰۰ با حضور دکتر زینی وند استاندار کرمان، دکتر پورابراهیمی نماینده کرمان در مجلس، دکتر رشیدی نژاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دکتر محمدی رئیس دانشکده علوم پزشکی سیرجان، دکتر نوحی، دکتر پریرخ، دکتر حقدوست، دکتر زاهدی اعضای محترم هیأت امنا و دکتر نصرا... پور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی، مهندس علی بیگی رئیس دبیرخانه هیأت امنا، آقای یاراحمدی مدیر امور مالی و خانم عربی رئیس گروه بودجه دانشکده علوم پزشکی سیرجان در پردیزه دانشکده علوم پزشکی کرمان برگزار شد.

 مهندس علی بیگی رئیس دبیرخانه هیأت امنای دانشکده علوم پزشکی سیرجان گفت: در این جلسه رؤسای دانشگاه علوم پزشکی کرمان و سیرجان گزارشی از وضعیت بیماری کووید ۱۹ ارائه و سپس بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۰ این دانشگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه نیز پیشنهادات مشترک و اختصاصی دو دانشگاه بررسی و به تصویب هیأت امنا رسید.

 

 

 

 

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما