رییس حوزه مشارکت‌های اجتماعی دانشکده علوم پزشکی سیرجان گفت: طرح ملّی "یک نفس هم دلی" با هدف توزیع رایگان ماسک در حمایت از اقشار آسیب پذیر در حاشیه شهرها و مناطق کم‌برخوردار سیرجان، همزمان با سراسر کشور در حال اجراست.

 

به گزارش وبدای سیرجان، مهندس امیرناصر علی‌بیگی افزود: در مرحله اول این طرح، نزدیک به ۲۰ هزار ماسک توسط حوزه اجتماعی دانشکده علوم پزشکی سیرجان و با همکاری مراکز بهداشتی مناطق محروم و حاشیه شهر در خانوارهای کم‌برخوردار توزیع شد.

 

وی ادامه داد: این ماسک‌ها توسط خیّرین در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته بود و این طرح از نیمه اسفند ۹۹ به تدریج در سراسر کشور اجرا شد و ان‌شاءا... در آینده نیز ادامه خواهد یافت.