واکسیناسیون پاکبان‌های شهرستان سیرجان علیه بیماری کووید ۱۹ روز پنجشنبه 12 فروردین 1400 با تزریق واکسن به این قشر زحمتکش شهر سیرجان آغاز شد.

 

به گزارش وبدای سیرجان و به نقل از روابط‌عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان، بیش از ۱۰۰ نفر از پاکبان‌های زحمت‌کش شهرداری سیرجان علیه بیماری کرونا توسط دانشکده علوم پزشکی سیرجان واکسینه شدند.

 

در روزهای آتی نیز پاکبان‌های شهرهای اقماری شهرستان سیرجان، علیه بیماری کرونا واکسینه می شوند.