دانشکده در رسانه ها

تبلیغات

روز حسابدار 1401
روز پرستار 1401
روز بسیج مستضعفان 1401
پوستر معرفی کتاب 1
هفته بسیج 1401
پوستر کتاب 2
پوستر کتاب 1

واکسیناسیون پاکبان‌های شهرستان سیرجان علیه بیماری کووید ۱۹ روز پنجشنبه 12 فروردین 1400 با تزریق واکسن به این قشر زحمتکش شهر سیرجان آغاز شد.

 

به گزارش وبدای سیرجان و به نقل از روابط‌عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان، بیش از ۱۰۰ نفر از پاکبان‌های زحمت‌کش شهرداری سیرجان علیه بیماری کرونا توسط دانشکده علوم پزشکی سیرجان واکسینه شدند.

 

در روزهای آتی نیز پاکبان‌های شهرهای اقماری شهرستان سیرجان، علیه بیماری کرونا واکسینه می شوند.

 

 
 
 
 

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما