رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان کرمان ظهر روز 5 فروردین 1400 به همراه رییس بازرسی ، رییس مرکز اورژانس و رییس اداره پرستاری دانشکده از بیمارستان امام رضا (علیه السّلام)، اورژانس هوایی و پایگاه اورژانس ۱۱۵ نجف‌شهر بازدید کردند.