رییس بازرسی و مسئول مرکز هدایت عملیات بحران دانشکده علوم پزشکی سیرجان به طور مستمر در ایام نوروز و در راستای نظارت بر اجرای طرح سلامت نوروزی، از پایگاه‌های اورژانس۱۱۵ شهری، جاده‌ای و هوایی شهرستان سیرجان بازدید کردند.