دانشکده در رسانه ها

تبلیغات

روز حسابدار 1401
روز پرستار 1401
روز بسیج مستضعفان 1401
پوستر معرفی کتاب 1
هفته بسیج 1401
پوستر کتاب 2
پوستر کتاب 1

رییس بازرسی و مسئول مرکز هدایت عملیات بحران دانشکده علوم پزشکی سیرجان به طور مستمر در ایام نوروز و در راستای نظارت بر اجرای طرح سلامت نوروزی، از پایگاه‌های اورژانس۱۱۵ شهری، جاده‌ای و هوایی شهرستان سیرجان بازدید کردند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما