به گزارش وبدای سیرجان؛ بازرسان بهداشت محیط و حرفه‌ای معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی سیرجان از رستوران‌ها، مراکز عرضه مواد غذایی، مراکز اقامتی، ترمینال‌ها و کلیه مراکز و اماکن حساس شهرستان سیرجان در ایام نوروز و اجرای طرح سلامت نوروزی ۱۴۰۰ بازدید کردند.