دانشکده در رسانه ها

تبلیغات

روز بزرگداشت شعر و ادب فارسی 1401
اربعین1401
روز خبرنگار 1401
عاشورا 1401
تاسوعا 1401
هفته جهانی تغذیه با شیر مادر 1401
روز ملی اهدای خون 1401

برای مطالعه متن کامل روی لینک زیر کلیک کنید:

http://www.negarestannews.com/Home/Index?II=2460&PN=4

برای مطالعه متن کامل روی لینک زیر کلیک کنید:

http://www.negarestannews.com/Home/Index?II=2460&PN=4

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما