رییس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان گفت: آزمایشگاه کرونای این دانشکده از امروز مجهز به کیت تشخیص نوع جهش‌یافته انگلیسی ویروس کرونا شده است.

 

به گزارش وبدای سیرجان؛ دکتر غلامعباس محمدی افزود: از این پس نمونه‌های آزمایشگاهی مشکوک به ویروس جهش یافته کرونا موسوم به کرونای انگلیسی در همین شهرستان مورد آزمایش قرار گرفته و دیگر نیاز به ارسال نمونه‌های مشکوک به تهران نبوده و طبعا سیر تشخیص آن نیز بسیار کوتاه‌تر خواهد شد.

 

وی ادامه داد: تا کنون تنها همان یک مورد ویروس جهش یافته موسوم به کرونای انگلیسی در سیرجان شناسایی شده است و مابقی نمونه های مشکوک به این نوع ویروس در شهرستان، منفی شده‌اند که البته به این معنا نیست که ویروس جهش‌یافته کرونای انگلیسی قطعا دیگر در سیرجان وجود ندارد.