آخرین اخبار سایت

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی سیرجان گفت: نرخ رشد جمعیت سالمندی که در سالهای اخیر افزایش داشته است علاوه بر خشنودی دارد، همراه با نگرانی هایی نیز می باشد.

 

دکتر محمد موقری پور در گفت و گو با وبدا به مناسبت هفته ملی سالمند افزود: نرخ رشد جمعیت سالمندی در کشور به دلایلی همچون افزایش امید به زندگی، کاهش میزان مرگ و میر و کاهش نرخ باروری در حال رشد است به طوری که در استان نرخ رشد جمعیت سالمندی بیش از 8 درصد و در کشور 9/9 درصد است.

 

وی تاکید کرد: البته افزایش امید به زندگی و رسیدن به سنین سالمندی خود دلیلی بر توسعه یافتگی کشور است که جای خوشنودی دارد اما عوارض اجتماعی و اقتصادی از جمله کاهش نیروی کار جوان، وجود بیماری هایی که ذاتا با سالمندی است، نبود زیرساخت های لازم برای برطرف شدن نیازهای روانی و عاطفی و کاهش نیروی مولد انسانی برای جمعیت می تواند نگرانی هایی برای افزایش نرخ رشد جمعیت سالمندی باشد.

 

دکتر موقری پور اظهار کرد: نزدیک به ده درصداز جمعیت شهرستان سیرجان را سالمندان تشکیل می دهند که اکثرا در حال دریافت خدمات از مراکز بهداشتی در حوزه سالمندی هستند چرا که با افزایش رشد جمعیت سالمندی نیاز است برای ارتقای کیفیت زندگی سالمندی توسط دستگاه ها و نهادهای مرتبط و تکریم و سلامت سالمندان تلاش بیشتر شود.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما