آخرین اخبار سایت

رئیس بیمارستان امام رضا(ع) سیرجان از کسب عنوان این بیمارستان در جشنواره ملی تجارب موفق بیمارستانی در مدیریت منابع و مصارف خبر داد.

 

دکتر حسن نصراله پور گفت: بیمارستان امام رضا(ع) سیرجان در جشنواره ملی تجارب موفق بیمارستانی در مدیریت منابع و مصارف که این هفته در تهران برگزار شد، توانست عنوان برتر استانی را در موضوع اقتصاد لوازم مصرفی کسب کند.

 

وی ضمن تقدیر از زحمات پرسنل زحمت کش بیمارستان که در کسب این افتخار سهیم بوده اند، افزود: این جشنواره به منظور تبادل تجربیات موفق در مدیریت منابع و مصارف در بیمارستان ها و همچنین نقد و بررسی این تجربیات این هفته در تهران برگزار شد.

 

گفتنی است دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان با برپایی غرفه مشترک با دانشگاه علوم پزشکی کرمان در جشنواره ملی تجارب موفق بیمارستانی، به ارائه خدمات در این زمینه و تبادل تجاربیات پرداخت.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما